7 KASIM 2021, Pazar

SAAT MELİH AKTAN SALONU
09:00-15:00

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU

 1. Açılış konuşması, saygı duruşu: Güner Hayri Özsan (Türk Hematoloji Derneği Başkanı)

 2. Kıdemli üyelerimizin plaket töreni

 3. Toplantı yeter sayısı ile karar yeter sayısının tespitine ilişkin tutanağın okunması,

 4. Divan başkanı ve iki yazmanın seçimi,

 5. Raporların okunması ve üzerlerinde görüşme açılması

  a.      Yönetim Kurulu faaliyet raporu: Muhlis Cem Ar (Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri)

  b.      Mali rapor: Reyhan Küçükkaya (Türk Hematoloji Derneği Saymanı)

  c.      Denetleme kurulu raporlarının okunması: Ahmet Muzaffer Demir (THD Denetleme Kurulu Başkanı)

  d.      Raporların genel görüşmeye açılması

 6. Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerinin aklanması

 7. İki yıllık tahmini gelir ve gider bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması,ve aidatların belirlenmesi ve kabulü

 8. Üyelikten çıkarma ve yeni üyelik başvuruları hakkındaki Yönetim Kurulu Kararlarının, Genel Kurulun onayına sunulması

 9. Yönetim Kurulu Başkanının konuşması

 10. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi:

  a.      Başkan

  b.      İkinci Başkan

  c.      Genel Sekreter

  d.      Sayman

  e.      Araştırma sekreteri

  f.       1. Üye

  g.      2. Üye

  h.      1. Yedek üye

  i.        2. Yedek üye

  j.        3. Yedek üye

  k.      4. Yedek üye

  l.       5. Yedek üye

 11. Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi:

  a.    1. Asil üye

  b.    2. Asil üye

  c.    3. Asil üye

  d.    1. Yedek üye

  e.    2. Yedek üye

  f.     3. Yedek üye

 12. Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

  a.    1. Asil üye

  b.    2. Asil üye

  c.    3. Asil üye

  d.    1. Yedek üye

  e.    2. Yedek üye

  f.      3. Yedek üye

 13.  Dilekler ve kapanış.