6 KASIM 2021, CUMARTESİ

SAAT MELİH AKTAN SALONU GÜNDÜZ GEDİKOĞLU SALONU UZMANINA DANIŞ SALONU
08:30-10:00

TRANSPLANT OTURUMU

Oturum Başkanları: Zafer Gülbaş (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli), Can Boğa (Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana)

Yüksek Riskli Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada Birinci Sırada Otolog Nakil
Evet: Pervin Topçuoğlu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Hayır: Mutlu Arat (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)

Myelomda Tandem
Evet: Seçkin Çağırgan (Medical Park İzmir Hastanesi, İzmir)
Hayır: Ali İrfan Emre Tekgündüz (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)

TRANSFÜZYON OTURUMU

Oturum Başkanları: Eyüp Naci Tiftik (Mersin Üniversitesi, Mersin), Ebru Koca (Başkent Üniversitesi, Ankara)

Monoklonal Antikor Tedavilerinin Transfüzyon Öncesi Uyumluluk Testlerine Etkisi ve Transfüzyon Güvenliğinin
Sağlanması: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Granülosit Süspansiyonları Faydalı Mı?  Ne Zaman? Ne Kadar Süre?: Yeşim Oymak (S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, İzmir)
Trombosit Refrakterliği, Tanı ve Tedavisi: Neslihan Andıç (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)

10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:15

UYDU SEMPOZYUMU

Fark Edince Fark Eder: Açıklanamayan Kanamalarda Tanı ve Tedavi
Moderatör: Salih Aksu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Konuşmacılar: Andreas Tiede (Hannover Medical School, Germany), Fahri Şahin (Ege Üniversitesi, İzmir)

11:15-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:15

TURKISH SOCIETY OF HEMATOLOGY- EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION JOINT SESSION

Scientific Chairs: Muhlis Cem Ar (İstanbul University -Cerrahpaşa, Turkey), Elizabeth A Macintyre (Institut Necker Enfants-Malades, France)

Immature T Lymphoid Malignancies: Genetic Applications in Clinical Practise: Elizabeth A Macintyre (Institut Necker Enfants-Malades, France)

12:15-12:30 KAHVE ARASI
12:30-13:15

UYDU SEMPOZYUMU

R/R Erişkin ALL’de Besponsa ile Yaşama Uzanan Köprü
Konuşmacılar: Zafer Gülbaş (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli), İnci Alacacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

13:15-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

Nobel ilac | Brands of the World™ | Download vector logos and logotypes UYDU SEMPOZYUMU

KML Tedavisinin Olmazsa Olmazı: İmatinib Hangi Sürede Hangi Doz İle?

Moderatör : Rıdvan Ali (Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa)
Konuşmacılar : İbrahim Haznedaroğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Güray Saydam (Ege Üniversitesi, İzmir)

14:00-14:45

TURKISH SOCIETY OF HEMATOLOGY- AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY JOINT SESSION

Scientific Chairs: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül University, İzmir), Martin S. Tallman (Memorial Sloan Kettering Cancer Center,USA)

Update on Sickle Cell Disease: Alexis A. Thompson (Northwestern University, USA)

14:45-15:00 KAHVE ARASI
15:00-15:45

UYDU SEMPOZYUMU

İnvaziv Aspergilloz’da Erken Tanı ve Tedavinin Önemi

Oturum Başkanı: Mutlu Arat (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
Hematolojik Maligniteli Hastalarda Erken Tanı ve Tedavinin Önemi: Zekaver Odabaşı (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
Türkiye’den Çok Merkezli Aspergilloz LFA Çalışması: Özlem Alhan (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

15:45-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:30

AKILCI İLAÇ OTURUMU

Oturum Başkanları: Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon), Sema Karakuş (Başkent Üniversitesi, Ankara)

CMV Tedavisinde ve Profilaksisindeki Yenilikler: Sinem Civriz Bozdağ (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Yeni İlaçlar Döneminde Hepatit Profilaksisi: Mesut Akarsu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

HEMOFİLİ TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR OTURUMU

Oturum Başkanları: Reyhan Küçükkaya (İstanbul), Kaan Kavaklı (Ege Üniversitesi, İzmir)

Hemofili A: Bülent Zülfikar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Hemofili B: Bülent Antmen (Acıbadem Hastanesi, Adana)
İnhibitörlü Hasta: Aydan Akdeniz (Mersin Üniversitesi, Mersin)

17:30-17:45 KAHVE ARASI
17:45-18:45

GENÇ EHA/THD ORTAK PANELİ

Genç EHA Oluşumu Hakkında Bilgilendirme

Genç EHA Üyesi Olmanın Sunduğu Olanaklar ve Dolayısıyla EHA’nın Kariyer Olanakları Hakkında Bilgilendirme

Genç Hematologların Hem Ulusal Hem de Uluslararası Alanda İşbirliklerini Artırma