5 KASIM 2021, Cuma

 

SAAT MELİH AKTAN SALONU GÜNDÜZ GEDİKOĞLU SALONU UZMANINA DANIŞ SALONU
08:30-10:00

ALL OTURUMU

Oturum Başkanları: Önder Arslan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Filiz Vural (Ege Üniversitesi, İzmir)

Genç Hastada Tedavi: Bahriye Payzın (Katip Çelebi Üniversitesi EAH, İzmir)
Erişkin Hastada Tedavi: İrfan Yavaşoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
Yaşlı Hastada Tedavi: Elif Gülsüm Ümit (Trakya Üniversitesi, Edirne)

LÖSEMİ TEDAVİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Volkan Hazar (Medstar Hastanesi, Antalya), Serap Aksoylar (Ege Üniversitesi, İzmir)

Dünyada ve Türkiye’de MRD: Günnur Deniz (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
ALL’de Düşük Steroid Cevabı: Özlem Tüfekçi (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
AML-M3 Yeni Ne Var?: Sinan Akbayram (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep) 

10:00-10:15 KAHVE ARASI
10:15-11:45

SELİM HEMATOLOJİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne), Ayşegül Ünüvar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Netozis: Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul)
Kompleman ve Koagülasyon Sistemlerinin Etkileşimi: Cengiz Beyan (Ankara)
Endotel ve Tromboinflamasyon: Reyhan Küçükkaya (İstanbul)

MİNİMAL KALINTI HASTALIK OTURUMU

Oturum Başkanları: Selami Koçak Toprak (Ankara Üniversitesi, Ankara), Güray Saydam (Ege Üniversitesi, İzmir)

Klinisyen Gözüyle MRD: Leylagül Kaynar (Medipol Üniversitesi, İstanbul)
– Minimal Rezidual Hastalık Değerlendirmesi
Moleküler Değerlendirme: Müge Sayitoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Flow Sitometrik Değerlendirme: İlknur Kozanoğlu (Başkent Üniversitesi, Adana)

11:45-12:00 KAHVE ARASI
12:00-12:45

UYDU SEMPOZYUMU

Relaps Refrakter KLL Tedavisinde Venetoklaks’ın Yeri
Oturum Başkanı: Önder Arslan (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Konuşmacılar: Nilgün Sayınalp (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

12:45-13:45  ÖĞLE YEMEĞİ

   UYDU SEMPOZYUMU
(13:00-13:45)

Kronik Myeloid Lösemi Tedavisinde Uzun Dönem Tedavi Başarısını Nasıl Sağlıyoruz?
Moderatör: Tülin Tuğlular (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
Konusmacı: Tayfur Toptaş (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

13:45-14:30

UYDU SEMPOZYUMU

Etkinlikte Yeni Boyut: Olgular ile Darzalex

Konuşmacılar: Sevgi Beşışık (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Ömür Gökmen Sevindik (Medipol Üniversitesi, İstanbul), Ayşe Salihoğlu (İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, İstanbul), Hakkı Onur Kırkızlar (Trakya Üniversitesi, Edirne)

Roche logo vector in (EPS, AI, CDR) free download  UYDU SEMPOZYUMU

HEMOFİLİ TEDAVİSİNİN KUZEY YILDIZI: Ulusal Hemofili Tanı ve Tedavi Kılavuzunda Hemlibra

Moderatör: Ayşegül Ünüvar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Konuşmacılar: Fatma Burcu Belen Apak (Başkent Üniversitesi, Ankara), Aydan Akdeniz (Mersin Üniversitesi, Mersin), Melike Sezgin Evim (Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa), Elif Gülsüm Ümit (Trakya Üniversitesi, Edirne)

14:30-14:45 KAHVE ARASI
14:45-16:15

MYELOM VE PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI OTURUMU

Oturum Başkanları: Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara), Ali Zahit Bolaman (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)

İlaç Antikor Kompleksleri ve Bispesifik Antikorlar: Ömür Gökmen Sevindik (Medipol Üniversitesi, İstanbul)
Primer AL Amiloidozda Otolog Nakil Ne Zaman, Kime?: Ayşe Salihoğlu (İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, İstanbul)
R/R Waldenström Makroglobulinemisinde Tedavi Seçenekleri: Hakkı Onur Kırkızlar (Trakya Üniversitesi, Edirne)

LÖSEMİ KOMPLİKASYON/İZLEM OTURUMU 

Oturum Başkanları: Rejin Kebudi (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Erol Erduran (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)

L-Asparaginaz Komplikasyonları ve Sağaltımı: Emine Zengin (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)
Invazif Fungal Enfeksiyonlar: Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Uzun Dönem Endokrin Geç Sorunlar: Melike Sezgin Evim (Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa)

16:15-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:15

UYDU SEMPOZYUMU

Semptomdan Teşhise Gaucher Hastalığı: İnteraktif Vaka Deneyimi
Moderatör/Konuşmacı: Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne)
Konuşmacı: Nur Arslan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

17:15-17:30 KAHVE ARASI
17:30-18:30  

BAŞKANIN SEÇTİKLERİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul)
Yaşlı Hodgkin Lenfoma Hastalarında Sağ Kalımı Öngördüren Yeni Bir Puanlama; Thd Lenfoma Akademisi Çalışma Grubu: Özgür Mehtap (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)
Çok Merkezli Türkiye Multipl Myelom Kayıt Çalışması – İki Basamağa Kadar Tedavi Almış Hasta Verilerinin Analizi: Ömür Gökmen Sevindik (Medipol Üniversitesi, İstanbul)
Türkiye’nin İlk Akademik CAR-T Hücre (ISIKOK-19) Faz 1/2 Çalışma Sonuçları: Ebru Erdoğan (Acıbadem Altunizade Hastanesi, İstanbul)
Sağlıklı Türkök Gönüllülerinde Kök Hücre Mobilizasyonu İçin G-CSF Uygulaması: Tek Doz Mu Yoksa Bölünmüş Doz Mu Daha İyi?: İbrahim Ethem Pınar (Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa)
Kanserli Çocuklarda Türkiye’de İlk Dalga Sonrası Covid-19 Enfeksiyonu: TPOG Ve TPHD Çalışması: Rejin Kebudi (İstanbul Üniversitesi, İstanbul) 
Castleman Hastalığı: Çok Merkezli Veri Kayıt Çalışması: Eren Gündüz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)

 

18:30-18:45 KAHVE ARASI
18:45-19:45 SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI-2