4 KASIM 2021, Perşembe

 

SAAT MELİH AKTAN SALONU GÜNDÜZ GEDİKOĞLU SALONU UZMANINA DANIŞ SALONU
08:30-09:30

T HÜCRELİ LENFOMA OTURUMU 

Oturum Başkanları: Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Mustafa Nuri Yenerel (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Mikozis Fungoides Yönetimi: Hatice Erdi Şanlı (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma Birinci Basamak Tedavi: Tayfur Toptaş (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

TROMBOZ OTURUMU

Oturum Başkanları:  Özcan Bör (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir), Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Periferik Arterial Tromboz: İbrahim Eker (Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon)
Pediatride DOAK Sonuçları: Gül Nihal Özdemir (İstinye Üniversitesi, İstanbul)

09:30-09:45 KAHVE ARASI
09:45-11:15

B HÜCRELİ LENFOMA OTURUMU

Oturum Başkanları: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Nilgün Sayınalp (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Nüks Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada Güncel Yaklaşım: Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul)
Double-Triple Hit Lenfomada Güncel Yaklaşım: Elif Birtaş Ateşoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul)
Mantle Hücreli Lenfomada Güncel Yaklaşım: Ozan Salim (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Mehmet Ertem (Ankara Üniversitesi, Ankara), Tülin Tiraje Celkan (İstinye Üniversitesi, İstanbul)

Kemik İliği Yetmezliklerinde Lösemiye Yatkınlık: Şebnem Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Dyskeratosis Congenita and Related Haematological Diseases: Inderjeet Dokal (Queen Mary University of London, UK)
TP53 ve Hematopoez: Fatma Visal Okur (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

11:15-11:45 KAHVE ARASI
11:45-12:30

UYDU SEMPOZYUMU

CLL and Ibrutinib Positioning In Clinical Practice
Oturum Başkanı: Tülin Tuğlular (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
CLL and Ibrutinib Positioning in Clinical Practice: Paolo Ghia (Vita-Salute San Raffaele University, Italy)

12:30-13:30  ÖĞLE YEMEĞİ

UYDU SEMPOZYUMU
(12:45-13:30)

Relaps/Refrakter Mantle Hücreli Lenfomada İbrutinibin Yeri
Oturum Başkanı: Mehmet Yılmaz (Gaziantep Sanko Üniversitesi, Gaziantep)
Konuşmacı : Yahya Büyükaşık (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

13:30-14:15

UYDU SEMPOZYUMU

Relaps/Refrakter Multipl Miyelomda Karfilzomib Tedavisi
Oturum Başkanı: Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Konuşmacı: Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)

14:15-14:30 KAHVE ARASI
14:30-16:00

HODGKIN LENFOMADA GÜNCEL TEDAVİLER OTURUMU 

Oturum Başkanları: Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Olga Meltem Akay (Koç Üniversitesi, İstanbul)

Nodüler Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma: Mesut Ayer (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul)
Genç Yeni Tanı İleri Evre Klasik Hodgkin Lenfoma: Deniz Gören Şahin (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
Geç Nüks Klasik Hodgkin Lenfoma: Özgür Mehtap (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)

ERİTROSİT HASTALIKLARI OTURUMU

Oturum Başkanları: Yurdanur Kılınç (Sanko Üniversitesi, Gaziantep), Mehmet Akif Yeşilipek (Medical Park Hastanesi, Antalya)

Ülkemizde T2*MR’lar ve THD-TRD Projesi: Yeşim Aydınok (Ege Üniversitesi, İzmir)
Hemoglobinopatilerde Gen Tedavisinde Son Durum Nedir?: Zeynep Karakaş (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Olgularla Nadir Kalıtsal Anemiler: Şule Ünal Cangül (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-18:00

AKUT LÖSEMİLER OTURUMU

Oturum Başkanları: Fahir Özkalemkaş (Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa), Mustafa Çetiner (Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul)

Primer Refrakter AML Yönetimi: İnci Alacacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
AML’de İdamenin Yeri: Meltem Kurt Yüksel (Ankara Üniversitesi, Ankara)
MDS’de Yeni Tedavi Yaklaşımları: Mustafa Çetiner (Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul

TROMBOSİT OTURUMU

Oturum Başkanları: Hilmi Apak (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul), Lale Olcay (Başkent Üniversitesi, Ankara)

Pediatrik Kronik ITP: Göksel Leblebisatan (Çukurova Üniversitesi, Adana)
Trombosit Hastalıklarında Kullanılan Tanısal Testler: Turan Bayhan (Ankara Şehir Hastanesi, Ankara)
Çocuklarda Anti-Agregan Tedavi: Hüseyin Gülen (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa)

18:00-18:15 KAHVE ARASI
18:15-19:15 SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI-1
19:15-19:30 KAHVE ARASI
19:30-20:30 TARTIŞILACAK POSTERLER OTURUMU
21:00-22:30 YETERLİLİK SINAVI