4 KASIM 2021, Perşembe

SAAT MELİH AKTAN SALONU GÜNDÜZ GEDİKOĞLU SALONU UZMANINA DANIŞ SALONU
08:30-09:30

T HÜCRELİ LENFOMA OTURUMU 

Oturum Başkanları: Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Mustafa Nuri Yenerel (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Mikozis Fungoides Yönetimi: Hatice Erdi Şanlı (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma Birinci Basamak Tedavi: Tayfur Toptaş (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

TROMBOZ OTURUMU

Oturum Başkanları: Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Özcan Bör (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)

Periferik Arterial Tromboz: İbrahim Eker (Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon)
Pediatride DOAK Sonuçları: Gül Nihal Özdemir (İstinye Üniversitesi, İstanbul)

09:30-09:45 KAHVE ARASI
09:45-11:15

B HÜCRELİ LENFOMA OTURUMU

Oturum Başkanları: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Nilgün Sayınalp (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Nüks Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Güncel Yaklaşım: Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul)
Double-Triple Hit Lenfomada Güncel Yaklaşım: Elif Birtaş Ateşoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul)
Mantle Hücreli Lenfomada Güncel Yaklaşım: Ozan Salim (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİ  

Oturum Başkanları: Tülin Tiraje Celkan (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul), Mehmet Ertem (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Kemik İliği Yetmezliklerinde Lösemiye Yatkınlık: Şebnem Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Dyskeratosis Congenita and Related Haematological Diseases: Inderjeet Dokal (Queen Mary University of London)
TP53 ve Hematopoez: Fatma Visal Okur (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

11:15-11:45 KAHVE ARASI
11:45-12:30 UYDU SEMPOZYUMU
12:30-13:30  ÖĞLE YEMEĞİ UYDU SEMPOZYUMU
13:30-14:15 UYDU SEMPOZYUMU
14:15-14:30 KAHVE ARASI
14:30-16:00

HODGKIN LENFOMA GÜNCEL TEDAVİLER OTURUMU 

Oturum Başkanları: Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Meltem Olga Akay (Koç Üniversitesi, İstanbul)

Nodüler Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma: Mesut Ayer (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul)
Genç Yeni Tanı İleri Evre Klasik Hodgkin Lenfoma: Deniz Gören Şahin (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
Geç Nüks Klasik Hodgkin Lenfoma: Özgür Mehtap (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)

ERİTROSİT HASTALIKLARI OTURUMU

Oturum Başkanları: Yurdanur Kılınç (Sanko Üniversitesi, Gaziantep), Mehmet Akif Yeşilipek (Medical Park Hastanesi, Antalya)

Ülkemizde T2*MR’lar ve THD-TRD Projesi: Yeşim Aydınok (Ege Üniversitesi, İzmir)
Hemoglobinopatilerde Gen Tedavisinde Son Durum Nedir?: Zeynep Karakaş (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Olgularla Nadir Kalıtsal Anemiler: Şule Ünal Cangül (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-18:00

AKUT LÖSEMİLER OTURUMU

Oturum Başkanları: Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa), Mustafa Çetiner (Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul)

Primer Refrakter AML Yönetimi: İnci Alacacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
AML’de İdamenin Yeri: Meltem Kurt Yüksel (Ankara Üniversitesi, Ankara)
MDS’de Yeni Tedavi Yaklaşımları: Işık Kaygusuz Atagündüz (Marmara Üniversitesi Pendik EAH, İstanbul)

TROMBOSİT OTURUMU

Oturum Başkanları: Hilmi Apak (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul), Lale Olcay (Başkent Üniversitesi, Ankara)

Pediatrik Kronik ITP: Göksel Leblebisatan (Çukurova Üniversitesi, Adana)
Trombosit Hastalıklarında Kullanılan Tanısal Testler: Turan Bayhan (Ankara Şehir Hastanesi, Ankara)
Çocuklarda Anti-Agregan Tedavi: Hüseyin Gülen (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa)

18:00-18:15 KAHVE ARASI
18:15-19:15

SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI-1

Oturum Başkanları: Ahmet Emre Eşkazan (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İstanbul), Cafer Adıgüzel (Medicalpark Hastanesi, İstanbul), Düzgün Özatlı (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun), Emin Kaya (İnönü Üniversitesi, Malatya), Hasan Atilla Özkan (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul), Hatice İlgen Şaşmaz (Acıbadem Hastanesi, Adana), İmdat Dilek (Ankara Şehir Hastanesi, Ankara), Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya), Mustafa Çetin (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Nejat Akar (TOBB ETÜ Hastanesi, Ankara), Taner Demirer (Ankara Üniversitesi, Ankara), Vildan Özkocaman (Uludağ Üniversitesi, Bursa)

19:15-19:30 KAHVE ARASI
19:30-20:30 E POSTER OTURUMU